Home

Dobro došli u Dvor na Uni! Ako imate nekog otpada slobodno ga kod nas bacite, ionako nikog od rukovodećih nije briga…

Razni “ministri” i pojedini lokalni službenici, odnosno likovi koji su nam nametnuti da pune sebi džepove, uopće nije briga jer je ovo inače područje za koje se nitko ne interesira. U normalnom sistemu netko bi krivično odgovarao (a vidjeti ćemo još da li nitko neće)!!!

Ovako smo prepušteni sami sebi i pomoći iz Bosne od ljudi koji vide opasnost uništavanja jedinstvene nezagadjene prirode i našeg zdravlja!!!

Kako danas izgleda situacija?

0

Dvor na Uni nakon kulturnog i privrednog sloma pada sve niže. Većina stanovništva se raselila trbuhom za kruhom i iz ostalih razloga. Šume se sjeku bez ikakve prave kontrole, uništavaju ceste koje nikad nisu ni valjale. Divlje svinje ne smije nitko taknuti tako da lovci u svom hobiju imaju šta odstrijeliti. Nisu u stanju da pokrpaju ceste kako treba a hoće da nam uglave razni otrovni i radioaktivni otpad! Tko je odgovoran za propadanje javnih objekata? Dokle tako?

Dobro došli u Dvor na Uni!
Scroll to Top