Home Blog

Kako danas izgleda situacija?

0

Dvor na Uni nakon kulturnog i privrednog sloma pada sve niže. Većina stanovništva se raselila trbuhom za kruhom i iz ostalih razloga. Šume se sjeku bez ikakve prave kontrole, uništavaju ceste koje nikad nisu ni valjale. Divlje svinje ne smije nitko taknuti tako da lovci u svom hobiju imaju šta odstrijeliti. Nisu u stanju da pokrpaju ceste kako treba a hoće da nam uglave razni otrovni i radioaktivni otpad! Tko je odgovoran za propadanje javnih objekata? Dokle tako?

Forum

 

Dobro došli u Dvor na Uni!