Uncategorized

Kako danas izgleda situacija?

Dvor na Uni nakon kulturnog i privrednog sloma pada sve niže. Većina stanovništva se raselila trbuhom za kruhom i iz […]